True Story

Jídlo pod nos

Jídlo pod nos je služba, rozvážející jídla z restaurací Karlových Varů až ke dveřím objednavatele - disponuje vlastním portálem www.jidlopodnos.cz.
Již na začátku naší spolupráce byla aktivní v rámci Facebooku, a to jak pravidelným obsahem, tak vlastním sponzorováním příspěvků.

My jsme byli najati na správu obsahu pro osvěžení a modernizaci komunikace.
Již tímto krokem jsme dosáhli pozvolného nárůstu jak denních objednávek, tak celkového dosahu příspěvků. Ten měl pomalejší průběh právě proto, že byla služba v Karlových Varech již známa, využívána a naše Studio nemělo na starost sponzoring obsahu.

Takto byla spolupráce vedena od roku 2016. V roce 2020 jsme navázali hlubší spolupráci, kdy jsme navrhli Jídlu pod nos kampaně, zaměřující se na konkrétní časy dne a týdny měsíce, podle chování uživatele.
Nově jsme do komunikačního portfolia zařadili také Instagram, kde dosahujeme za první měsíce v průměru 15-20 interakcí bez propgace.

Facebook
Počet fanoušků 2016: 1 653
Počet fanoušků 2020: 3 032

Instagram
Počet fanoušků leden 2020: 0
Počet fanoušků duben 2020: 86


Novinky, které jsme do obsahu vnesli

Renovace loga

I to jsme vzali za své v rámci modernizace komunikace.

Renovace loga


Koncepce příspěvků

Pracujeme jak s aktuálními metrikami Facebooku pro co největší zobrazovací pole, tak s copywritingem a psychologií. Víme, že každý produkt nebo služba řeší jiné „problémy“ potencionálních zákazníků. My se v nich snažíme tuto potřebu vyvolat a nabídnout jim řešení.

Koncepce příspěvků

Koncepce příspěvků


Instagram

Tato platforma je založena především na sdílení fotografií, kde stále nejvíce fungují fotografie jídla, zvířat a fashion. Po letech úspěšné spolupráce s Jídlo pod nos jsme přistoupili k jejímu prohloubení, do kterého jsme zařadili rozšíření komunikačního portfolia o Instagram, kde dosahujeme v průměru 15-20 insterakcí, za první 3 měsíce působení bez propagace.

Instagram

Cílené kampaně

Cílené kampaně

Budování brandu
Propagace nových restaurací
Remarketing
Momentální nákup

Právě zde byla potřeba zaměřit jednotlivé reklamy velmi konkrétně. Reklamu zobrazujeme podle toho, v kolik strávníci jídlo objednávají, podle období měsíce, výplat, věku a lokality.

  • Ankety  
  •   Soutěže  
  •   Sdílení fotografií a fanoušky  
  •   Komunikace s fanoušky

AnketySoutěžeSdílení fotografií a fanouškyKomunikace s fanoušky

Dlouhodobé výsledky

Musíme ctít obchodní tajemství našich partnerů. Proto jsem pouhým grafem, bez čísel, obkreslili vývojovou křivku objednávek Jídlo pod nos Karlovy Vary. Samozřejmě nemá na stoupající tendenci vliv pouze správa sociálních sítí, ale vzhledem k tomu, že se jedná o on-line obchod, hrají v ní důležitou roli.

V této fázi jsme převzali správu kampaní.

Kampaně

Ústí nad Labem

Jídlo pod nos poskytuje také franchising. Jedním s franchisantů je Ústí nad Labem, pro kterého jsme vytvořili ukázkovou kampaň trvající 1 týden, v hodnotě 5 000 Kč.
Zaměřena byla na návštěvnost webu, obecné povědomí o značce a analýzu trhu/sběr dat.

Zde byly výsledky rychlejší a efektivnější, než při práci pro Karlovy Vary. A to z těch důvodů, že Karlovy Vary v době naší spolupráci měly vybudované povědomí o jejich působení ve městě, lidé službu již masivně využívali a stejně tak na sociálních sítích byli aktivní.

Čísla byla proto velmi působivá...

45 317

ZOBRAZENÍ

26 008

DOSAH

961

Výsledky

Z výsledků kampaní vyčtete nejen úspěšnost a efektivnost naší práce, ale především si uděláte postupný obrázek o Vašem zákazníkovi a průzkum trhu. Dozvíte se, kdo na Váš produkt nebo službu nejvíce na sociálních sítích reaguje, odkud je, z jakých platforem přichází a z těchto dat dále můžeme tvořit o to efektivnější a konkrétnější následné kampaně.

Malá ukázka výsledků

Výsledky.

Zobrazení / 45 317 /
Dosah / 26 008 /
Výsledky / 961 /

Pohlaví.

Muž / 44 % /
Žena / 56 % /

Věk.

22-24 / 6 % /
25-34 / 20 % /
35-44 / 31 % /
45-54 / 38 % /
55 / 4 % /

Vývojová křivka objednávek


Máte zájem o správu sociálních sítí? Napište nám...

Kontakty

Jaromír Knechtl
Director

+420 777 112 965
info@studioknechtl.cz

Facebook
Instagram

Kancelář
Smetanova 698

Chodov 357 35

Napište nám…